Tiêu điểm
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin chuyên đề
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(03/07/2014)

Sáng ngày 01/7/2014 Sở Xây dựng đã phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức tập huấn triển khai Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định đơn giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Cà Mau cho hơn 75 người đại diện cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, Ban QLDA và các Công ty hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tin khác
 

Ngày 05/10/2012 Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định số 1414/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau. Công bố kèm theo Quyết định này là bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau (danh mục thủ tục hành chính, nội dung cụ thể kèm theo mẫu đơn, mẫu tờ khai của từng thủ tục hành chính được đăng trong mục Thủ tục hành chính và trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Cà Mau). Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1585/QĐ-UBND ngày 18/10/2010 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau.

 
 
Hướng dẫn thực hiện pháp luật  

Thông tin đang cập nhật...

 

 

 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu