Tiêu điểm
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin chuyên đề
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(29/08/2014)

Vào lúc 8 giờ sáng ngày 29 tháng 8 năm 2014 Sở Xây dựng tổ chức “Hội thảo chuyên đề pháp lý có liên quan đến biển, đảo” cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động. Đây là hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Xây dựng theo tinh thần Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch “Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về biển, đảo năm 2014” trên địa bàn tỉnh Cà Mau.ông Đào Văn Hải, Trưởng phòng Pháp chế Sở Xây dựng phát biểu khai mạc Hội Thảo

Tin khác
 

Ngày 05/10/2012 Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định số 1414/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau. Công bố kèm theo Quyết định này là bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau (danh mục thủ tục hành chính, nội dung cụ thể kèm theo mẫu đơn, mẫu tờ khai của từng thủ tục hành chính được đăng trong mục Thủ tục hành chính và trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Cà Mau). Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1585/QĐ-UBND ngày 18/10/2010 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau.

 
 
Hướng dẫn thực hiện pháp luật  

Thông tin đang cập nhật...

 

 

 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu