Tiêu điểm
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin chuyên đề
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(26/02/2015)

Thực hiện Kế hoạch số 80-KH/ĐU ngày 30 tháng 9 năm 2014 và hướng dẫn số 09-HD/ĐU ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Đảng ủy Dân chính đảng về việc thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đảng ủy Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 02-KH/ĐU ngày 10 tháng 10 năm 2014 trong đó các Chi bộ cơ sở tiến hành Đại hội hoàn thành trong tháng 02 năm 2015 để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng tiến hành vào tháng 5 năm 2015.

Tin khác
 
Quyết định về việc phê duyệt Danh mục 02 dự án đầu tư xây dựng chợ và phố chợ trên địa bàn huyện Cái Nước để lựa chọn nhà đầu tư
Tải nội dung Quyết định
 
 
Hướng dẫn thực hiện pháp luật  

Thông tin đang cập nhật...

 

 

 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu